• Huib Croon
  Deze pagina is verplaatst naar de website specifiek voor het Project Steenroos
 • Huib Croon
  Had u gedacht dat met de ingebruikname van de nieuwe Dorpsschool de problemen en het verzet tegen de school voorbij zouden zijn, dan komt men bedrogen uit. Nu maken de spelende kindern te veel lawaai en moeten er zelfs geluidsopnames gemaakt worden of dit niet boven een bepaalde grans komt.
 • Park Rozendaal
  Huib Croon
  Als ik zo door het dorp loop dan vallen mij een aantal zaken op, zoals: Er wordt tegenwoordig veel verbouwd, met als gevolg dat er veel straten geheel of gedeeltelijk worden afgesloten gedurende de dag.Ook staan er veel containers op straat die ’s avonds geen waarschuwingsverlichting hebben. Ik dacht dat
 • Dorpsschool
  Huib Croon
  Op 9 januari is gestart met de sloop van de Dorpsschool Rozendaal. In één week is de gehele bovenbouw gesloopt. Nu nog de fundatie en het opruimen van het gehele terrein. Naar de gehele foto reportage
 • Huib Croon
  Cupcake ipsum dolor sit amet I love cupcake. Gummi bears candy cheesecake. I love chocolate bar jelly-o I love ice cream tart sugar plum fruitcake. I love oat cake sweet powder apple pie jelly beans I love ice cream. Pie cheesecake icing gummi bears jelly beans topping chocolate bar. Dessert

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik van deze site, accepteerd u het gebruik van cookies.